1Par. 12: 20 je ... Čo je 1Par. 12: 20?
Ako išiel do Ciklagu, padlo k nemu Manassesovho, a Jozabad, Jediael, Michael, Jozabad, Elihu a Zilthai, veliteľmi tisícov, ktoré boli Manassesovho.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.