1Par. 12: 2 je ... Čo je 1Par. 12: 2?
Vyzbrojení lukom, pravá a ľavá ruka [frézy] Kameň a [strelci] šípy z luku - bratov Šaulových Benjamin súdu. 20: 16

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.