1Par. 12: 17 je ... Čo je 1Par. 12: 17?
David vyšiel im v ústrety a povedal im: Keď svet ste ku mne prišiel na pomoc a potom mi dovoľte mať jedno srdce; ale ak ma klamne predáva svojim nepriateľom, zatiaľ čo v mojich rukách nie je žiadna vada, nech Boh uvidí našich otcov a súdiť.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.