1Par. 12: 14 je ... Čo je 1Par. 12: 14?
Sú Gádovcov [bolo] hlavy v armáde: najmenej skončila stotín a viac ako tisíc.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.