1Par. 12: 12 je ... Čo je 1Par. 12: 12?
ôsmy Jokhanan, deviaty Elzavad,

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.