1Par. 12: 10 je ... Čo je 1Par. 12: 10?
Štvrtý Mishmann, piaty Jeremiáš,

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.