1Par. 12: 1 je ... Čo je 1Par. 12: 1?
Títo tiež prišli k Dávidovi do Siklagu, keď sa ešte schovával od Saula, syna Kíšovho, a boli od odvážnych, ktorí pomáhali v boji. 1 Sam. 27: 6

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.