1Par. 11: 9 je ... Čo je 1Par. 11: 9?
Tak Dávid voskované väčšie a väčšie, a Hospodin zástupov [bolo] s ním. 2 Svet. 5: 10

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.