1Par. 15: 23 je to ... Čo je to 1 Par. 15: 23?
Berechiáš a Elkána boli vrátnici pri truhle.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.