1Par. 15: 20 je ... Čo je 1Par. 15: 20?
a Zacharias Aziil, Šemirámot, Jechiel, Unni, Eliáb, Maaseiáš a Benaiáš - v žalárne, v tenkom hlasu.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.