1Par. 15: 2 je ... Čo je 1Par. 15: 2?
Potom Dávid povedal: [no] by mal niesť truhlu Božiu Levitovia: pre nich zaiste vyvolil Hospodin, aby nosili truhlu Božiu, a aby mu slúžili navždy. Num. 4: 15

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.