1Par. 15: 14 je ... Čo je to 1 Par. 15: 14?
a kňazi a Levitovia posvätili, aby nosili truhlu Hospodina, Boha Izraelovho.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.