1John. 2: 27 je ... Čo je 1Joan. 2: 27?
Pomazanie, ktoré ste prijali od neho, však prebýva vo vás a nepotrebujete nikoho, kto vás naučí; Ale pretože toto pomazanie vás učí všetko a je pravdivé a nekomplikované, to, čo vás naučil, zostávajte v ňom. John. 14: 26 1John. 2: 20

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.