1John. 2: 25 je ... Čo je 1Joan. 2: 25?
Sľub, ktorý nám sľúbil, je večný život.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.