1John. 2: 22 je ... Čo je 1John. 2: 22?
Kto je klamár, ak nie ten, kto popiera, že Ježiš je Kristus? Toto je antikrist, ktorý odmieta Otca a Syna.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.