1John. 2: 17 je ... Čo je 1Joan. 2: 17?
A svet pominie a jeho žiadostivosť, ale ten, kto činí Božiu vôľu, zostáva naveky. Isa. 40: 6, 8. 1 Cor. 7: 31

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.