1John. 2: 16 je ... Čo je 1Joan. 2: 16?
Na všetko, čo je vo svete, ako žiadosť tela, a žiadosť oči a pýcha života, nie je od Otca, ale zo sveta (to).

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.