1John. 2: 14 je ... Čo je 1Joan. 2: 14?
Písal som vám, otcovia, pretože ste poznali Begin-had. Písal som vám, mladí ľudia, pretože ste silní a slovo Boží zostáva vo vás a vy ste prekonali zlého. Ef. 6: 10

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.