1John. 2: 13 je ... Čo je 1John. 2: 13?
Píšem vám, otcovia, pretože ste už od počiatku poznali Hospodina. Píšem vám, mladí ľudia, pretože ste porazili zlého. Píšem vám, deti, pretože ste poznali Otca. Cibuľa. 10: 18 Cibuľa. 10: 19

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.