1John. 1: 7 je ... Čo je 1Joan. 1: 7?
Ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša Krista, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu. 1 Pt. 1: 19 Heb. 9: 14 Rev. 1: 5

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.