1Par. 20: 8 je ... Čo je 1Par. 20: 8?
Tie rodili jedného obra v Gáte, a padli od ruky Dávidovej a od ruky jeho služobníkov.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.