1Par. 20: 7 je ... Čo je 1Par. 20: 7?
Obvinil Izraela, ale Jonatán, syn Šimea, brat Dávidov, ho pobil. 1 Sam. 16: 9 17: 10

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.