1Par. 19: 14 je ... Čo je 1Par. 19: 14?
Joab a ľud, ktorý bol s ním, do boja proti sýrskym a bežali od neho.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.