1Par. 16: 8 je ... Čo je 1Par. 16: 8?
Dajte vďaku Pánovi, zvestujte jeho meno; zvestujte v národoch svoje skutky; Ps. 104. Is. 12: 4

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.