1Par. 16: 39 je ... Čo je 1Par. 16: 39?
Cádok, kňaz a jeho bratov kňazov - pred príbytkom Hospodina, že vysoká miesta v Gibeone,

The Bible , Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.