1Par. 16: 28 je ... Čo je 1Par. 16: 28?
Vzdajte Hospodinovi, ó čeľade národov, pripísať Pánovi slávu a

The Bible. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.