1Par. 16: 21 je ... Čo je 1Par. 16: 21?
Aj nedal žiadnemu mužovi, aby ich utláčať, a pokarhal kráľa ich

biblie. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.