1Par. 16: 17 je ... Čo je 1Par. 16: 17?
a dal Jákoba do zákona a Izrael do večnej zmluvy,

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.