1Par. 16: 14 je ... Čo je 1Par. 16: 14?
On je Pán náš Boh; Jeho súdy sú nad celou zemou.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.