1Par. 16: 11 je ... Čo je 1Pas. 16: 11?
Hľadaj Hospodina a jeho silu, hľadaj jeho tvár neustále;

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.