1Par. 15: 9 je ... Čo je 1Par. 15: 9?
Z Hebronových synov je Eliel kapitán a jeho bratia osemdesiat.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.