1Par. 15: 8 je ... Čo je 1Par. 15: 8?
Zo synov Elísapánových je Šemajáš, šéf a jeho bratia, dvesto;

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.