1Par. 15: 7 je ... Čo je 1 Par. 15: 7?
Zo synov Geršonových, kapitána Joela a jeho bratov - sto tridsiatich mužov; Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.