1Par. 15: 6 je ... Čo je 1Par. 15: 6?
Z synov Meráriho, Azaiáša a jeho bratov dvesto dvadsať ;

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.