1Par. 15: 5 je ... Čo je 1Par. 15: 5?
Zo synov Kahatových: Uriel, šéf a jeho bratia, sto dvadsať rokov ; Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.