1Par. 15: 4 je ... Čo je 1Par. 15: 4?
David zhromaždil synov Árona a levitov:

biblie. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.