1Par. 15: 28 je to ... Čo je 1 Par. 15: 28?
Takže celý Izrael vyviedol Pánovu truhlu s radostným krikom a zvukom rúry a rúrky a činelmi, hrajúc na žaltároch a citerii.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.