1Par. 15: 26 je ... Čo je 1Pas. 15: 26?
A keď Boh pomohol leviti, ktorí niesli truhlu zmluvy Hospodinovej, že obetovali sedem volov a sedem baranov.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.