1Par. 15: 22 je to ... Čo je 1 Par. 15: 22?
a Chenaniáš, predné z Levitov, že som učiteľ spevu, pretože bol obratný.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.