1Par. 15: 21 je toto ... Čo je to 1 Par. 15: 21?
Mattathias, Eliphelehu a Mikneiáš a Obéd - Edom, Jehiel a Azaziáš - harfy na na začiatok.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.