1Par. 15: 17 je ... Čo je 1Par. 15: 17?
Levitovia Hémana syna Joelovho, a z jeho bratov, Asaf, syn Berechiášovho, az synov Meráriho, svojich bratov, Ethan syn Kúšaiášovho 1 Chrono. 16: 37

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.