1Par. 15: 12 je ... Čo je 1Pas. 15: 12?
A povedal im: Vy ste predné otcovia Levitov seba i svojich bratov a vniesli truhlu Hospodina Boha Izraela na [miesto, ktoré] Pripravil som pre neho; Num. 8: 6

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.