1Par. 15: 11 je ... Čo je 1 Par. 15: 11?
a David volal Cádoka a Ebiatára a Levitom Uriel, Asáju , Joel, Shemaiah, Eliel a Aminadab,

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.