1Par. 15: 10 je ... Čo je 1Par. 15: 10?
Od Nahasona knieža, a jeho bratov - sto a dvanásť.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.