1Par. 12: 4 je ... Čo je 1Par. 12: 4?
Ishmaiah Gibeoňanov, mocného tridsiatich a [regulátor] v priebehu tridsiatich; Jeremiáš, Jachaziel, Johanan a Jozawad z Gédery.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.