1Par. 12: 19 je ... Čo je 1Par. 12: 19?
A z pokolenia Manassesovho prešiel [niektorí] k Dávidovi, keď prišiel s Filištíncami proti Saulovi do bitky, ale oni im pomohli nie, pretože páni Filištíncov upon advisement ho poslal preč, a povedal: Na našu hlavu pôjde k svojmu pánovi Saulovi. 1 Sam. 29: 4

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.