1Par. 12: 18 je ... Čo je 1Par. 12: 18?
a duch prišiel na Amasai hlavu tridsiatich, [a povedal:] : mier byť s vami, Dávid, a s tebou, synu Izaiho; pokoj vám a pokoj mi pomocníkom; lebo tvoj Boh ti pomáha. David ich prijal a postavil ich na hlavu armády. Súd. 6: 34

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.