Deut. 11:30 je ... Čo je to Deut. 11: 30?
sú za Jordánom na ceste k slnku, v krajine Kananejských, ktorí žijú na rovine, proti Gilgalovi, blízko mora dubového háje. Gen. 12: 6 Život. 18: 1

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.