1Par. 17: 5 je ... Čo je 1 Par. 17: 5?
Pre nemám býval v dome od toho dňa, keď som vyviedol Izraela až do dnešného dňa, a [šiel] od stanu k stanu a od obydlia [ v dome] . Ex. 7: 5

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.