1Par. 17: 4 je ... Čo je 1Par. 17: 4?
Choď a povedz svojmu služobníkovi Dávidovi: Takto hovorí Pán: "Nebudeš mi stavať dom pre bývanie, 3 kráľovia." 8: 19

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.